Ocena platformy dla zrównoważonego rozwoju globalnych systemów: MESHSTATS (Demo Version)


Zapraszamy do oceny platformy dla zrównoważonego rozwoju globalnych systemów: MESHSTATS

Instytut badawczy dla świata siatki kwadratów ma na celu zapewnienie Ci z aplikacji sieci Web eksperymentalnych do monitorowania systemów społeczno-gospodarczych na podstawie danych z Internet statystyki państwowej i satelitarna imagries do rozrzucania świata siatki kwadratowe kody (unikalny system kodowania do definiowania siatki kwadratów dotyczące szerokości i długości geograficznej) integracja informacji statystycznych i tworzenie innowacyjnych wartości.


Jak używać

1. wskaż ikonę na mapie i kliknij, aby wyodrębnić centrum pozycji.

2. ustawić odległość wyszukiwania z centrum. Początkowa odległość jest ustawiona jako 10 km.

3. Jeśli klikniesz przycisk [Szukaj meshcode świata], będą wyświetlane statystyki w wybrane kwadratowych.

4. można użyć Heatmap, punktowy, słupek i mapę do analizy i wizualizacji danych.